Julegavetilbud fra P12 til kulturskolerektorer!

Nå får du et årsabonnement på P12 til alle dine instrumentalpedagoger for bare kr 10 000*!

Velkommen til
Plattform 12!

Her skal vi bygge en internasjonal kunskapsbase
for instrumental- og vokalundervisning.
Vi vil gjøre velprøvde undervisningsmetoder tilgjengelig for alle.

Fra nyttår blir innholdet kun tilgjengelig for abonnenter.

Plattform 12 er en lærings- og delingsplattform
som skal sikre barn og unge en best mulig musikkundervisning.

Et undervisningsverktøy på alle nivåer.

P12 er en felles arena for deling og videreformidling av kunnskap om musikkundervisning.

Musikkundervisning handler om videreformidling av musisk-, pedagogisk-, psykologisk- og instrumentteknisk kompetanse. Noe som innebærer involvering og samarbeid med forskjellige miljøer med toppkompetanse på læring, motivasjon, ledelse og prestasjon – i tillegg til musikk. P12 har en ambisjon om å systematisere kunnskap fra disse forskjellige miljøene og gjøre den enklest mulig tilgjengelig.

P12 er først og fremst ment å være et verktøy for musikklærere og musikkskoler, men musikkelever og deres foreldre vil også ha nytte av konkrete metoderåd og repertoarforslag fra det rikholdige materialet.

Få hjelp med læreplaner her:

Se også eksempler på forslag til konkrete læringsmål
til nøkkelkompetansene på piano nivå 1:

HVA SKAL JEG UNDERVISE?

HVORDAN?

DIDAKTISK TEORI

Undervisningemetoder
Motivasjon
Læringsteori
Prestasjonsteori
Kommunikasjon
Ledelse
Teambygging
Planlegging

HVA?

REPERTOAR

4 nivåer – 10 trinn
Noter
mp3-filer
video

EMNER
Det tekniske arbeidet
Gehørutvikling
Notelesing
Komponering
Improvisering
Konsertproduksjon

NÅR?

OM ELEVEN

Barne og ungdomskultur

UTVIKLING:
Musikalsk
Kreativ
Psykososial
Kognitiv
Fysisk
Motorisk

Vil du bidra?

Tips oss om artikler og annet kunnskapsmateriale som bør ligge på P12 – eller skriv selv.

Jeg er ikke en robot