Piano: Nivå 2

Jeg vil kjenne at jeg får det til!

NIVÅ 2 beskriver undervisning av elever på mellomtrinnet (9-11 år). Dette er «den tekniske gullalderen» og arbeidskapasiteten er stor. Energi, læringsiver og raske fingre hører sammen. Ønsket om “å få det til” er en viktig driver. Undervisningen må møte dette behovet og sikre at eleven har grunnleggende ferdigheter og kunnskaper på plass før ungdomstrinnet.

Progresjonen på Nivå 2 strekker seg over to trinn:

Undervisningsfokus trinn 4

Nye klanger

 • Tolvtonemusikk
 • Moderne notasjon
 • Samtidskomposisjoner

Raskt 5-fingerspill & posisjonsskift

 • Spillestilling
 • Fra kvintgrep (tommel og lillefinger)  til  5-fingerspill og leddbevissthet  (fingerledd, knokeledd og albuledd).
 • Øye-håndkoordinasjon (lese og spille uten å se på hendene).

Notelesning & symbolforståelse

 • Leserutiner
 • Mengdetrening & pugging
 • Noteskriving

Ukestoff

 • Repetisjon er nødvendig for å befeste kunnskaper på alle områder. Både individuelle «ukelekser» og mye samspill er av stor betydning. Eleven selv må være aktiv i dette arbeidet gjennom å samle repertoar (lydfiler/noter), lage repertoarlister og egne notehefter – gjerne med egne komposisjoner. På den måten kan både lærer og elev bygge opp «bibliotek» som andre kan «låne» musikk fra.

Ekspressivitet

 • Kontraster
 • Assosiasjonsspill (fri improvisasjon).
 • Samspill
 • Fine stykker (spille for hverandre)

Undervisningsfokus trinn 5

Rapiditet

 • Hurtighet: 5-toneposisjoner, skala og treklangspill
 • Sprang og treffsikkerhet
 • Sjekkliste

Lesetrening

 • Ukelekser ( 1 gang pr dag)
 • Analyse: melodi, rytme, form og harmonikk (hovedtreklanger).
 • Fingersetningsfokus
 • Musikkuttrykk, dynamikk og tempo.

De klassiske epokene

 • 3 stykker fra hver epoke
 • Enkel musikkhistorie
 • Sentrale komponister
 • Stilforståelse
 • “Look-a-like”- komposisjoner

Akkordspill & komponering

 • Improvisasjon i ulike stilarter
 • Akkordsymboler (besifring)
 • Arrangering (solo + pianokomp)
 • Temahefte (Komponer 5 stykker til et tema du velger selv, og lag et eget notehefte)

Diplomprøve 2/Diplomkonsert

 • Musikkteoretisk oppsummering
 • Favorittstykker fra de klassiske epokene
 • Samspill
 • Konsert for familie og venner

Læringsmål

Læringsmålene på Nivå 2 er felles for alle instrumenter.

Metodebank

Metodebanken inneholder pianolæreres beste undervisningstips i arbeidet med nøkkelkompetansene Høre, Lese, Lage, Trene og Fremføre.

Repertoarforslag

Lesetreningsstykker gehørutviklings repertoar, samspillstoff, forslag til fordypningstemaer samt elevers egne komposisjoner og favorittsolostykker.


Skrevet av: Grete Helle Rasmussen Fagansvarlig for PIANO: Grete Helle Rasmussen