Piano: Nivå 3

Det jeg spiller og den jeg er må passe sammen!

NIVÅ 3 beskriver undervisning på ungdomstrinnet (12-15 år). Eleven er på vei til å finne ut hvem han/hun er. Musikk er en viktig brikke i det puslespillet. Undervisningen handler derfor mye om å vise hverandre den musikken som berører på en spesiell måte, komme på innsiden av musikkens kraft og komponisters mot til å forandre, uttrykke seg på sin egen måte – tåle kritikk, tåle ensomhet, tåle suksess, tåle å være menneske. Musikk eleven kan speile seg i – som trøster, styrker, beruser og utfordrer både kunstnerisk og menneskelig. På den måten får eleven impulser som gjør det mulig å bygge egen musikalsk identitet og finne måter å uttrykke seg på som oppleves ekte,  gir personlig mening og bidrar til å mestre livet.

Progresjonen på Nivå 3 strekker seg over trinn 6 og 7

UNDERVISNINGSFOKUS TRINN 6

UNDERVISNINGSFOKUS TRINN 7

Kroppsbevissthet

 • Hurtighet: 5-toneposisjoner, skala og treklangspill
 • Sprang og treffsikkerhet
 • Sjekkliste

Personlig uttrykk

 • Ukelekser ( 1 gang pr dag)
 • Analyse: melodi, rytme, form og harmonikk (hovedtreklanger).
 • Fingersetningsfokus
 • Musikkuttrykk, dynamikk og tempo.

Kreative prosesser

 • 3 stykker fra hver epoke
 • Enkel musikkhistorie
 • Sentrale komponister
 • Stilforståelse
 • “Look-a-like”- komposisjoner

Samspill & samarbeid

 • Improvisasjon i ulike stilarter
 • Akkordsymboler (besifring)
 • Arrangering (solo + pianokomp)
 • Temahefte (Komponer 5 stykker til et tema du velger selv, og lag et eget notehefte)

Tverrfaglige kunstprosjekt

 • Musikkteoretisk oppsummering
 • Favorittstykker fra de klassiske epokene
 • Samspill
 • Konsert for familie og venner

Repertoar med mening som det er mulig å identifisere seg med

Læringsmål

Læringsmålene på Nivå 3 er felles for alle instrumenter.

Metodebank

Metodebanken inneholder pianolæreres beste undervisningstips i arbeidet med nøkkelkompetansene Høre, Lese, Lage, Trene og Fremføre.

Repertoarforslag

Lesetreningsstykker gehørutviklings repertoar, samspillstoff, forslag til fordypningstemaer samt elevers egne komposisjoner og favorittsolostykker.


Skrevet av: Grete Helle Rasmussen Fagansvarlig for PIANO: Grete Helle Rasmussen