Piano: Nivå 4

Jeg vet hva jeg vil, og jobber hardt for å få det til!

NIVÅ 4 beskriver undervisning på viderekommet nivå (16-19 år). Stor utholdenhet og konsentrasjonsevne sammen med øket innsikt i egen fysiologi, gjør at eleven er i ferd med å nå et høyt  instrumentalteknisk nivå. Dette gir elevene frihet til personlig utforming av musikken og større sikkerhet i spillet.
Eleven tar nå etter hvert mer og mer ansvar for egen læring og bør oppmuntres til å søke læring fra andre gjennom kurs og mesterklasser i inn og utland.  Å få muligheten til å undervise andre, gjør eleven til en bedre lærer for seg selv.

Progresjonen på nivå 4 strekker seg over trinn 8, 9 og 10

Undervisningsfokus trinn 8

Instrumentfortrolighet

Utforsking av strenger, hammere, pedaler og tangenter.
Spille i alle oktaver.
Tangentnavn, tangentgjenkjennelse og treffsikkerhet over hele pianoet.

Grunnteknikk

Fra 1-fingerspill og kvintgrep (tommel og lillefinger)  til  5-fingerspill.
Leddbevissthet og spill fra knokeledd og albuledd.
Fingerleddsstabilitet og kontakt mellom tangent og “fingerplate”.
Øye-håndkoordinasjon (lese og spille uten å se på hendene) 

Oppmerksomhet og iakttakelsesevne

Danse, tegne og lage historier til musikk.
Imitere og spille melodier “på øret” (5-toneomfang).
Utforske notebilder,“tyde” notesymbolene og etabler gode leserutiner.
Spille sammen med andre

Uttrykksglede

Kontraster og ekspressivitet i sentrum.
Improviser og lag “øyeblikksmusikk”.
Velg stykker som trigger fantasien og er enkle å identifisere seg med.

Undervisningsfokus trinn 9

Koordinasjon

Uavhengighet mellom hendene.
Posisjonsskift: 5-fingeromfang.
Sjekkpunkter i skalaspill  (tommel under + fingre på plass).
Automatisering av treklangsgrep (tonika, dominant, sub-dominant)

Mengdetrening

Notelesing: 15 min lesetrening hver dag i egne “lesebøker”. Tren både absolutt og relativ lesing.
Noteskriving: Skriv, skriv, skriv! Egne komposisjoner, kopiering og utfyllingsoppgaver.

Temaundervisning

Temaeksempler: Alle gode ting er 3, Staccato, 6/8-takt, Pedal, En dyresuite osv.

Spill “på øret”

Imitasjonsspill
Improvisasjon.
Harmonisering av melodier.

Samspill

Samspill, “spillevenner” og huskonserter.

Undervisningsfokus trinn 10

Fingrene i form

Hurtighet: Raskt fingerspill i 5-toneposisjoner
Sprang og treffsikkerhet
Skalaspill i motbevegelse

Analysering & notepugging

Relativ notelesing: Fokus på form og harmonikk (toneartsbevissthet, skala og treklangsbevegelser)
Absolutt notelesing: Tempotrening (Les 33 flash card på 60 sekunder).

Musikkuttrykk, dynamikk og tempobetegnelser.
Skriv ned gehørsanger og deler av stykker eleven kan utenat.

Repertoarbygging

Konsertprogram med solostykker.
Temakonserter  (Tarantellaer, Allegro, Julepiano).
Samspill  (4-hendig + sang/instrument & piano).

Egne komposisjoner

Gehørspill & komponering

Improvisasjon
Ukens favorittsang (Hva synger du på skolen?)
Harmonisering & transponering

Elevens Opus (Komponer 10 stykker og lag et eget notehefte)

Diplomprøve/Diplomkonsert

Musikkteoretisk oppsummering
Favorittstykker og egne komposisjoner
Samspill
Konsert for familie og venner

Læringsmål

Læringsmålene på Nivå 4 er felles for alle instrumenter.

Metodebank

Metodebanken inneholder pianolæreres beste undervisningstips i arbeidet med nøkkelkompetansene Høre, Lese, Lage, Trene og Fremføre.

Repertoarforslag

Lesetreningsstykker gehørutviklings repertoar, samspillstoff, forslag til fordypningstemaer samt elevers egne komposisjoner og favorittsolostykker.


Skrevet av: Grete Helle Rasmussen Fagansvarlig for PIANO: Grete Helle Rasmussen