Velkommen til
Plattform12

- et kunnskapsplattform for
instrumental- og vokallærere.

Inspirere og utfordre

Vi vil gi musikkinteresserte barn og unge best mulig undervisning.

P12 har plass til et mangfold av faglige innspill, og gjør det mulig å kommunisere undervisningsinnhold og metoder uten å ensrette.
Innholdet er strukturert etter nivå, alder, instrument og nøkkelkompetanser.

P12 bygger på Kulturskolens rammeplan.

Vi tilbyr abonnement for enkeltpersoner og kulturskoler.

Få tilgang til repertoarlister, læringsmål, metodebanken for nøkkelkompetansene
HØRE, LESE, LAGE, TRENE, FREMFØRE
og mye annet…

Besøk også vår noteshop!

På tide å stemme ditt piano?