Vilkår

Plattform 12 AS - GENERELLE VILKÅR FOR NETTBUTIKK

Disse vilkår og betingelser («Vilkårene») gjelder for din bestilling av produkter («Produktene») fra Plattform 12 AS sin nettbutikk for levering i Norge.

De følgende vilkår er tilrettelagt for alle kjøp. Gjennom å godkjenne Plattform 12 AS sine Generelle Vilkår for nettbutikk  før din ordre sendes, aksepterer du disse vilkårene.

GENERELLE

 

Plattform 12 AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil dog ikke ha innvirkning på ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på websiden.

For vilkårene for bruk om nettsiden samt personvern, kan du gå til betingelser og vilkår for bruk av Plattform 12 sitt nettsted.

For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:

Plattform 12 AS,
Husebybakken 30b
0379 Oslo

E-post: notebutikken@plattform12.com

 

Aldersgrense for kjøp gjennom nettbutikk

Alle som kjøper noe gjennom Plattform 12 AS sin nettbutikk må være 18 år eller eldre.

 

Immaterielle rettigheter

Alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter til produktene holdes av Plattform12 AS eller dets partnere. Som abonnent får du ikke noen rett til disse immaterielle rettighetene. For eksempel er det ikke tillatt å endre, kopiere, distribuere, publisere, selge produktene i deler eller i sin helhet.

Platform12s ansvar

Alle garantier vedrørende innhold, informasjon, produkter, tjenester, etc. som er tilgjengelig på no.plattform12.com / plattform12.no. forutsatt. Plattform12 kan ikke settes til side for direkte eller indirekte skader forårsaket av bruk eller manglende evne til å bruke noen av produktene.

Brudd på vilkårene

I motsetning til spesifikke vilkår for kjøp av premiumprodukt har Plattform12 rett til å lukke abonnementet uten forvarsel. Du må erstatte Plattform12 for all direkte og indirekte skade som du forårsaket Plattform12 for brudd på vilkårene i denne avtalen.

Endret innhold

Innholdet i produktene kan endres eller fjernes uten varsel. Plattform12 har rett til å endre vilkårene i denne avtalen uten din godkjenning. Informasjon om endrede vilkår vil bli publisert på no.plattform12.com / plattform12.no minst 1 uke før de trer i kraft. Ved å fortsette å bruke tjenesten etter at endringen har trådt i kraft, godtar du endringen.

FORCE MAJEURE

Om leveringen forhindres eller blir forsinket på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll har vi rett til å heve ordren. Dette blir meddelt via post, e-post eller telefon.

GJELDENDE LOV

Denne avtalen skal reguleres av gjeldene lover for Norge.

 

A. Abonnement

 

ANSVARSBEGRENSNING

Plattform12 AS og dets partnere og innholdsleverandører er ikke ansvarlig for noe av innholdet på sidene web-tjenester, som for eksempel grunnleggende tjeneste, premium service eller andre tjenester, direkte eller indirekte, kan føre til personskade eller skade på brukeren eller andre personer som har deltatt i web service innhold. Plattform12 AS er ikke ansvarlig i forhold til brukeren eller tredjeparter for direkte eller indirekte skader, vil tap av fortjeneste eller inntekter eller andre skader forårsaket av innholdet på noen måte være feil vises eller presenteres feil eller mangler helt, avhengig av feilen ligger hos Platform12 AS eller noen av dets tilknyttede selskaper eller innholdsleverandører eller av andre grunner. Dette omfatter alle tilfeller hvor informasjon kan bli forsinket, feil, med feil verdier eller helt fraværende, og hvor problemene kan føre til forstyrrelser eller at Plattform12 ass webtjenester midlertidig eller lengre stopp funksjon, enten på grunn av tekniske eller andre grunner. Plattform12 AS har ikke noe ansvar for leverandører eller deres materialer, produkter eller tjenester presentert på Plattform12 AS. Plattform12 AS har heller ikke noe ansvar for produksjonen eller oppdraget som oppstår fra Plattform12 AS-leverandører eller for feil i deres produkt eller for forsinkelse fra deres side. Verken Plattform12 AS, dets partnere eller leverandørene av webtjenesteleverandører er ansvarlige for hvordan brukeren velger å bruke informasjonen som presenteres på webtjenesten. Brukerens tilgang og bruk av tjenesten er helt på brukerens eget nivå.

PERSONOPPLYSNINGER

Plattform12 samler og lagrer personopplysninger fra besøkende, medlemmer og kunder for å kunne tilby og administrere tjenestene og produktene som tilbys på no.plattform12.com / plattform12.com. Plattform12 kan også lagre informasjon om brukere for markedsføringsformål. Ved å abonnere på Plattform12s produkter, godtar du at Plattform12 håndterer personlig informasjon knyttet til abonnementet ditt og betaling av det samme. Du er også enig i at Plattform12 kan bruke informasjonen din til å sende informasjon, tilbud eller annonser fra Plattform12 eller dets tilknyttede selskaper. Plattform12 vil bare sende slik som basert på den innsamlede informasjonen kan anses som relevant for deg som mottaker. Plattform12 vil ikke avsløre eller på annen måte utlevere dine personlige opplysninger til andre selskaper eller enkeltpersoner. Du kan be om et utdrag fra personlig informasjon som Plattform12 håndterer om deg.

 

1. SPESIELLE VILKÅR FOR KJØP AV ABONNEMENT

Disse vilkårene gjelder for deg som er kunder av noen av Plattform12s abonnementsprodukter. Ved å abonnere på Platform12, godtar du disse vilkårene. Derfor les vilkårene nøye

.
1. Abonnement.
Du blir kunde hos Plattform12 ved å bestille et abonnement på et produkt via et skjema på Plattform12s hjemmeside no.plattform12.com / plattform12.no. Umiddelbart etter at bestillingen er fullført, sendes en bekreftelse til din angitte e-postadresse. Abonnementer på Plattform12s produkter er personlige og kan ikke overføres, overføres eller utnyttes av noen andre. Innloggingsdetaljer er personlige og kan ikke bli gitt til andre. I tilfelle mistanke om at noen andre har fått tilgang til informasjonen din, kontakt Plattform12 så snart som mulig. Kontaktinformasjonen er sist i denne avtalen. Abonnementet gir deg tilgang til produktet direkte på no.plattform12.com / plattform12.no, som regel vil en e-post sendes så snart en ny utgave, versjon eller nummer er publisert.

2. Pris for abonnement.
Avgiften for abonnementet presenteres i forbindelse med skjemaet der abonnementet er bestilt. Plattform12 har rett til å endre abonnementsprisen når som helst. Slike prisendringer gjøres på no.plattform12.com / plattform12.no og via e-post til aktive abonnenter senest 1 måned før endringen trer i kraft.

3. Tegningsperiode, mandatperiode og oppsigelse.
Når du bestiller et abonnement, velges en abonnementsperiode. Perioden refererer til tid mellom hver fornyelse av abonnementet. Abonnementet starter samtidig som det er bestilt. Den siste dagen i perioden fornyer abonnementet automatisk med den valgte perioden. Abonnementet fornyes løpende. Du kan når som helst si opp abonnementet ditt uten varsel. Oppsigelsen finner sted på «Mine sider» på no.plattform12.com / plattform12.no. Tilbakebetaling av betalt gebyr vil ikke bli foretatt uten at abonnementet utløper for den perioden gebyret betales. Abonnementet utløper etter utløpet av forfallsdato. Plattform12 har rett til å kansellere abonnementet ditt med 1 måneders varsel. I spesielle tilfeller spesifisert i disse vilkårene har Plattform12 rett til å kansellere direkte.

4. Betaling.
Betaling for abonnement kan gjøres med kort eller på faktura. Når du betaler med kort, blir abonnementsavgiften belastet på bestilling og ved eventuell forlengelse. Ved betaling mot faktura sendes en bestilling og ca. 30 dager før neste forlengelse. Ved manglende betaling vil abonnementet ditt bli stengt umiddelbart. Når gjelden er avgjort, vil abonnementet bli aktivert igjen. Ubetalt betaling skal ikke betraktes som en gyldig oppsigelse av abonnementet.

5. Returrett.
Du har rett til å kansellere bestillingen din innen 14 dager etter at bestillingen er gjort. Hvis du har deltatt i produktet som abonnementet refererer til, har du brukt din rett til å trekke tilbake. Hvis du ønsker å utøve din rett til å trekke tilbake, sender du en e-post til kontaktopplysningene som presenteres ved slutten av denne avtalen.

6. Korrekt og sannferdig informasjon.
Informasjonen du oppgir når du bestiller et abonnement, må være sant og riktig. Hvis du gir opplysninger som ikke er sanne eller riktige, har Plattform12 rett til å kansellere abonnementet med umiddelbar virkning. I dette tilfellet har Platform12 rett til å inkludere beløp som allerede er betalt for abonnementet.

7. Bruk av produktene.
Bruk av produktene kan bare gjøres for privat og ikke-kommersiell bruk2.

B. Kjøp/ordre

 

2. REGISTRERING AV ORDRE

2.1 En ordre registreres ved å fylle ut skjema på nettsiden.

2.2 Alle produkter leveres med forbehold om tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg via e-post eller telefon så snart som mulig for å informere deg dersom de bestilte produktene ikke er tilgjengelige.

2.3 Vi prøver å holde en høy kvalitet på bildene som publiseres på nettstedet, men vær oppmerksom på at det bestilte produktet kan variere i farge og design fra bildet på nettstedet.

2.4 Vi tar forbehold om skrivefeil og feil ved prissetting. Du som kunde vil da bli informert pr telefon/mail, og nettordren kan bli annullert.

2.5 Hvis du har gitt oss en gyldig e-postadresse, vil vi varsle deg så snart som mulig for å bekrefte din bestilling og for å bekrefte opplysningene dine. I forbindelse med dette, får du et unikt ordrenummer, som skal brukes i all kommunikasjon med Plattform 12 AS.

 

3. LEVERING

3.1 De bestilte produktene skal leveres i sin opprinnelige design. Plattform 12 AS forbeholder seg retten til å foreta mindre tekniske endringer, som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet.

3.2 Produkter som er merket som «på lager» vil normalt bli levert innen 7 dager og produkter merket «ikke på lager » vil i hovedsak bli levert i løpet av 21 dager. Dersom produktene ikke er tilgjengelige innenfor den anslåtte leveringstid, vil vi gi deg beskjed.

3.3 Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, vil vi informere deg om dette, og du kan bestemme om du ønsker å bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.

3.4 Plattform 12 AS kan, etter eget skjønn, bestemme seg for å foreta en delvis levering. Hvis så, vil du ikke bære noen ekstra kostnader, men kun belastes for én leveranse.

3.5 Hvis leveransen ikke er mulig innen tretti (30) dager, kan du kansellere bestillingen. Skulle betaling ha funnet sted, vil disse bli returnert av oss innen tretti (30) dager.

 

4. PRISER OG LEVERINGSKOSTNADER

4.1 Alle priser er i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. mva, men eksklusive eventuelle avgifter, toll og frakt, så fremt annet ikke er oppgitt.

4.2 Avgifter, toll og frakt kan variere, samt leveringsmåte. Disse kostnadene vil bli beregnet separat, og er angitt på nettstedet når du legger inn bestillingen. Den totale prisen oppgitt på bestillingsskjemaet er det totale beløpet som skal betales for de bestilte produktene.

4.3 Du aksepterer å refundere Plattform 12 AS for eventuelle ekstra forsendelses- / håndteringskostnader som oppstår som følge av din unnlatelse av å akseptere eller hente levering i samsvar med de avtalte vilkår for levering.

5. BETALING

5.1 Du kan betale for produktene med de til en hver tid gjeldende betalingsmetoder angitt på nettstedet.

5.2 Plattform 12 AS tilbyr sikker onlinebetaling med bistand fra en ekstern leverandør, og for å være sikker på at du alltid har den høyeste grad av sikkerhet, krypteres automatisk betalingsdetaljene når du legger dem inn.

5.3 Når du betaler med kredittkort, må kredittkortopplysninger gis når du bestiller. Kredittkortet ditt vil bli belastet på tidspunktet for ordrebekreftelsen.

5.4 På ordre med postoppkrav som betalingsvilkår kommer det en oppkravsavgift fra Posten i tillegg.

 

6. ANGRERETT, SKADET OG/ELLER DEFEKT PRODUKT

6.1 Du kan, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen, fra datoen for mottak av ordrebekreftelse inntil 14 dager fra mottak av produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form (f.eks brev, faks eller e-post), og for å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende tilbaketrekkingsvarsel til Plattform 12 AS på adresse eller e-post angitt under punkt 1.5.

6.2 Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din leveringskostnad for å returnere produktet til oss, eller porto for tilsendt vare.

6.3 Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake i sin originalforpakning i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av forhold som ikke skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.

6.4 Angreretten gjelder ikke dersom produktet er forseglet og forseglingen er brutt.

Skadet eller defekt produkt

I tillegg til dine rettigheter til å trekke ordren etter § § 6.1 til 6.4 ovenfor, kan du også utøve visse virkemidler hvis du finner ut at produktet er skadet eller defekt. Hvis ja, kan du kontakte oss og følge prosedyrene angitt nedenfor.

6.5 Eventuelle skader på produktene under forsendelse eller påståtte defekter angående produktet skal umiddelbart meldes skriftlig til Plattform 12 AS på adresse eller e-post.

6.6 Andre klager eller åpenbare mangler på produktet skal varsles innen tretti (30) dager etter mottak av produktet.

6.7 Hvis kravet er gyldig, kan du i samsvar med Lov om Forbrukerkjøp be om retting av feilen.

6.8 Hvis vi ikke klarer å rette feilen på produktet, kan du velge å kansellere bestillingen eller å be om reduksjon av prisen.

For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:

Plattform 12 AS,
Husebybakken 30b
0379 Oslo

E-post: notebutikken@plattform12.com