P12 er en digital plattform for utvikling og deling av kunnskap, drevet av en ambisjon om å gi musikkinteresserte barn og unge best mulig undervisning.
Innholdet er strukturert etter nivå, alder, instrument og emne. 

En Plattform er en konstruksjon som danner grunnlag for andre konstruksjoner.
Plattform 12 består av et basisinnhold som instrumental- og vokallærere kan bygge videre på.
Tallet 12 refererer til tonene i den kromatiske skalaen – musikkens byggestener.

P12 har plass til et mangfold av faglige innspill,
og gjør det mulig å kommunisere mål og mening uten å ensrette.

Vi ønsker å skape en musikalsk «delingsøkonomi»,
der ulike mennesker og miljøer deler sine erfaringer med andre.

Den er tilgjengelig for alle – alltid – overalt på telefon, iPad og computere.

Klikk for neste del

Plattform 12 er en helt ny måte
å tenke kunnskapsdeling og læringsforløp.

Klikk for neste del

Et oppslagsverk i utvikling

Bevare og fornye – «Ja takk, begge deler!»

p12 ønsker å bevare tidligere generasjoners undervisningserfaringer. Disse er en del av vår kulturarv. Samtidig må både undervisningsinnhold og metoder videreutvikles, fornyes og tilpasses vår tid. Å formidle forskning og nybrottsarbeid som bidrar til at undervisningen treffer dagens barn og unge best mulig, er  P12’s viktigste oppgave.

p12 beskriver både tverrfaglige og instrumentspesifike læringsløp på 4 nivåer for elever i alderen 6-19 år – fra begynnerundervisning og etablering av grunnleggende ferdigheter til viderekomment nivå.

Nivåene samsvarer med det norske skolesystemets inndelingen i småskoletrinnet, mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående opplæring samt de 4 fasene beskrevet i Norsk Kulturskoleråds rammeplan.

Både nivå og aldersinndelingen er naturligvis veiledende. Undervisning må alltid tilpasses den enkelte elevs individuelle forutsetninger. Det er derfor ikke knyttet noen tidsplan til de ulike nivåene. En elev på 12 år kan gjerne spille et repertoar som tilhører nivå 4. Samme elev kan også befinne seg på ulike nivåer i forhold til de 5 nøkkelkompetansene – høre, lese, lage, øve og fremføre.

 • NIVÅ 1: Begynnerundervisninge
  •  Elever i aldersgruppen 5-10 år.
 • NIVÅ 2: Mellomtrinnet
  • Elever i aldersgruppen 10-13 år
 • NIVÅ 3: Ungdomstrinnet
  • Elever i aldersgruppen 13-16 år
 • NIVÅ 4: Viderekommet nivå
  • Elever i aldersgruppen 16-19 år

Klikk for neste

Inspirere og utfordre

INNHOLD: Metoder, repertoarforslag og læringsteori

p12 er konkret og detaljert – med tips til den enkelte spilletimen, metodeverktøy og undervisningsplaner. Du får alt fra progressivt ordnet repertoarforslag  (noter/mp3-filer/video) til metoder i arbeidet med gehørutvikling, instrumentalteknikk, notelesning, skapende prosesser, øvemetoder, musikkproduksjon og framføring. Alt forankret i oppdatert pedagogisk og psykologisk grunnlagskunnskap om blant annet læring, motivasjon, ledelse, kommunikasjon og prestasjonsmestring.

Ulike fagmiljøer med topp kompetanse er involvert på innholdssiden. Målet er å dele det beste vi har av forskning og fagkunnskap, og gjøre den praktisk anvendbar for lærere i undervisningssituasjonen.

Sjekklistene gir elever, lærere og foreldre raskt oversikt over hva som skal læres.

Klikk for større bilde

Klikk for neste

Kompetanseutvikling gjennom å dele
metoder og erfaringer

Undervisning verktøy

Kunnskapsbase

Møteplass

p12 gjør det enkelt for lærere å samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Undervisningsmetoder kan filmes og deles, repertoarforslag med lydfiler kan utveksles, og den enkelte lærer kan delta i diskusjoner, bidra med fagartikler og/eller egne websider.

p12 samarbeider også med komponister om utvikling av nytt repertoar og oppfordrer elever og lærere til å bidra med det samme.

Høyere utdanningsinstitusjoner, Kulturskolene samt det frivillige musikkliv og deres interesseorganisasjoner, er nettstedets viktigste samarbeidspartnere.