Redaktører

STRYKERE

Fiolinist Sigyn Fossnes er førsteamanuensis ved Barratt Due musikkinstitutt hvor hun underviser på alle avdelinger; Unge Talenter og Musikkskole, er dirigent for Barratt Dues Juniorensemble og underviser i fiolindidaktikk. Flere av hennes tidligere elever er allerede en del av Norges musikkliv.
Hun har ved flere anledninger holdt mesterklasser ved bl. a. Chetham School of Music i Manchester, Musikakademi Vänersborg og Lisbon Music Academy. Hun har også vært med å bygge opp fiolinundervisningen i Hanoi og Brasil. Hun har i en årrekke vært leder for strykerkursene ved Valdres sommersymfoni, og fra 2011 har hun vært Resident Musician i musikkfestivalen Abermusicfest i Wales.

Sigyn Fossnes er utdannet fiolinist fra Norges musikkhøgskole og Guildhall School of Music, London. Fossnes første solo-cd med pianisten Einar Henning Smebye ble lansert under ULTIMA 2005, og hun mottok på bakgrunn av dette en pris som Årets utøver 2005 av Norsk Komponistforening. Hun ble også nominert til Spellemannprisen 2005 for denne cd-en, og den har fått særlig gode anmeldelser i Norge og England. Hun har også lansert cd-en bl. a. i Paris, London og Roma. Sammen med pianisten Else Olsen S. lanserte hun sin siste CD på Festspillene i Bergen 2010.

Sigyn Fossnes var ansatt i Stavanger symfoniorkester 1994-97, og har de senere år vært en aktiv kammermusiker i en rekke ensembler med spesielt fokus på samtidsmusikk; blant annet Ensemble Ernst og Ametri strykekvartett, som ble nominert til Spellemannprisen i 2002.

 

Torfinn Hoffart har sin utdannelse fra Østlandske musikkonservatorium og er Cand.Philol fra Universitetet i Oslo. Han har studerte med cellist Geir Tore Larsen og professor Aage Kvalbein. Hovedfagsoppgaven besto av en analyse av celloskoler utgitt i tidsrommet 1870-1980.

Torfinn Hoffart har siden 2004 vært ansatt ved Barratt Due musikkinstitutt både i administrasjonen ved Unge talenter, som dirigent og cellopedagog samt lærer i cellodidaktikk ved Praktisk-pedagogisk utdanningen (PPU). I tillegg underviser Hoffart ved en rekke sommerkurs, blant annet Valdres sommersymfoni, Sommerstryk i Bergen og Kongsbergkurset.

I 2007 opprettet Torfinn Hoffart et unikt undervisningstilbud for cellister kalt «Absolutt cello». Dette har blant annet ført til internasjonalt samarbeid, både med musikkonservatoriet i Praha, Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien i tillegg til prosjekter i andre europeiske byer som Berlin og Budapest. Over 200 unge celloelever har fått sin undervisning her både i grupper, orkestre og mesterklasser. Flere av disse elevene studerer nå ved Høyskolen Barratt Due og Norges Musikkhøgskole (NMH)

Fra 2019 har Hoffart også undervist ved Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien i cellodidaktikk og gruppe/ensembleundervisning.

Erlend Skei er frilans kontrabassist og pedagog.

Han har mastergrad i utøvende kontrabass og faglærerutdanning fra NTNU, Institutt for musikk i Trondheim hvor han hadde Stanislaw Kulhawczuk som kontrabasslærer. Han har i tillegg tatt fordypningsstudie på masterniva hos Dan Styffe ved Norges musikkhøgskole. Som del av sin mastergrad fordypet han seg i tango med Steinar Haugerud som lærer, samt studietur til Buenos Aires. Skei har flere ganger deltatt ved Ensemble akademie Freiburg, hvor han har studert tidligmusikk/ historisk kontrabass med Dane Roberts.

Erlend underviser i kontrabass ved Musikk på Majorstuen skole og Musikkskolen Barratt Due. Han er kontrabasslærer i Nittedal strykeorkester, hvor han også er leder for Juniororkesteret. Han blir ofte brukt som instruktør på seminar og kurs, og underviser ved Valdres sommersymfoni og Ringerike sommersymfoni.

Som frilansbassist jobber Erlend jevnlig i Oslo filharmonien, Kringkastingsorkesteret, Det Norske Kammerorkester, Trondheimsolistene og Den norske opera og ballett.

Han var fast ansatt ved Operaen i Kristiansund fra 2003-2010, og har tidligere vært kontrabasslærer ved Trondheim kommunale musikk- og kulturskole, Kristiansund kulturskole og Atlanten v.g. skole.

Erlend er leder for faggruppen for kontrabass i Instrumenter i fokus og initiativtaker og leder i Norsk kontrabassklubb. Gjennom disse vervene har han bidratt til betydelig rekruttering og oppfølging av unge kontrabassister i Norge de siste årene.

 

Leyla Peker-Nielsen har utøvende bachelor- og mastergrad fra Musikhögskolan i Malmö og Norges musikkhøgskole, samt pedagogisk utdanning fra Barratt Due musikkinstitutt. I løpet av studietiden var hun også utvekslingsstudent i Paris et år.

Leyla har et brennende engasjement for undervisning. Hun er fløytelærer ved Barratt Due musikkinstitutt, hvor hun også underviser i fløytedidaktikk på PPU-utdanningen.

I tillegg til hennes pedagogiske virksomhet, er Leyla en etterspurt frilansfløytist. Hun har jevnlige oppdrag ved Den norske opera & ballett, Oslo-Filharmonien, Kringkastningsorkestret og Det norske blåseensemble. Tidligere har hun også vikariert i Bergen filharmoniske orkester, Malmö operaorkester, Helsingborg symfoniorkester og Jönköping sinfonietta.​

MESSING

 

Elin Holmen Kurverud har bachelor og master med trompet som hovedinstrument fra Barratt Due musikkinstitutt og  Norges musikkhøgskole. 

 Hun underviser ved musikklinja på Foss videregående skole, i Torshovkorpset – et korps der alle musikantene har sammensatte lærevansker, og ved Unge talenter og Musikk på Majorstuen ved Barratt Due Musikkinstitutt.  

Elin spiller fast i tenThing brassensemble, med Tine Thing Helseth som musikalsk leder. Ensemblet har spilt på anerkjente festivaler og konsertarenaer i inn og utland, som for eksempel The BBC Proms og Schleswig-Holstein m. fl.

Cecilie Therese Nereng er utdannet horn- og musikkpedagog ved Norges musikkhøgskole. Hun har også videreutdanning i Ensembleledelse ved samme studiested, videreutdanning i Musikkdidaktikk fra Barratt Due Musikkinstitutt og videreutdanning i Rytmik och instrument (Jaques-Dalcroze-konseptet) fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Våren 2020 fullførte hun også Masterstudiet i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole.

Cecilie jobber som hornpedagog, musikkpedagog og dirigent ved Asker kulturskole og Drammen kulturskole, og som hornpedagog ved musikklinjene på St. Hallvard videregående skole og Rud videregående skole. Siden høsten 2018 har hun også vært ansatt som universitetslektor i instrumentaldidaktikk ved Norges musikkhøgskole.
Cecilie har et stort hjerte for kammermusikk og er fast hornist i Soli Trio og i Kvintessens Blåsekvintett, som hun også arrangerer mye musikk for, i tillegg til å ta på seg frilansoppdrag utenfor disse ensemblene.

Ved siden av å jobbe som utøver og pedagog jobber Cecilie også frilans som prosjektleder og produksjonsmedarbeider, og har blant annet jobbet for Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse, Oslo Griegfestival og Operaen i Kristiansund.
Cecilie jobber kontinuerlig med å lage undervisningsmateriell og hornensemble-arrangementer for hornister i alle aldre, samt med å lage undervisningsmateriell og utvide noterepertoaret for nybegynnere i samspillgrupper. Noe av dette vil på sikt være å finne i P12 sin Notebutikk.

PIANO

 

Grete Helle Rasmussen er utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium (nå Norges Musikkhøgskole), og er i tillegg Cand. Philol. fra Institutt for Musikkvitenskap, UiO. Hun har studert klaver med Synøve Løchen, prof. Stanislav Knor og prof. Jens Harald Bratlie.

Hennes allsidighet innen musikkformidling spenner over et vidt spekter, fra undervisning og forfatterskap til solistoppdrag og utstrakt kammermusikkvirksomhet, diverse radio og TV-opptredener, skole- og institusjonskonserter i regi av Rikskonsertene og Riksteateret samt innspilling av CDene «Remembrance» (Simax) og «Stygger piker» (Grappa). I flere sammenhenger har hun stått sentralt som idéskaper og produsent av nye konsertformer og samarbeidsprosjekter mellom barn – voksne, amatører –profesjonelle som foreksempel BiLyd.

Grete Helle Rasmussen er i dag førsteamanuensis ved Barratt Due musikkinstitutt og studieprogramleder for Instrumental- og vokallærerutdanningen (PPU) der hun underviser i piano, musikkpedagogisk teori, generell musikkdidatikk og klaverdidaktikk. Hun underviser også i pianometodikk ved Musikhögskolan Ingesund.

Grete har i tillegg vært ansvarlig for

  • utviklingen av Vietnams første instrumental og vokallærerutdanning ved Vietnam National Academy of Music I Hanoi
  • utarbeidelsen av undervisningsplanene til “Musikk på Majorstuen skole” 5.-7. Klasse og 8.-10. Klasse.
  • lærerkursene ved Valdres sommersymfoni.
  • nytt undervisningsopplegg for begynnerelever ved musikkprosjektet Aprendiz i Brasil