Bidragsytere og støttespillere

2015-10-08 20.50.55

Innovasjon Norge

IRIS

Sparebankstiftelsen DNB

Musikk@Majorstuen, Barratt Due

Arendal kulturskole

Bergen kulturskole

Bærum Kulturskole

Horten Kulturskole

Larvik Kulturskole

Lier Kulturskole

Nedre-Eiker kulturskole

Nome Kulturskole

Nord-Jarlsberg kulturskole

Norsk Kulturskoleråd

Sande kulturskole

Sandefjord Kulturskole

Skjærgården kulturskole

Stavanger kulturskole

Tysvær Kulturskole

 

Vietnam National Academy of Music, Vietnam

Aprendiz music education program, Brasil

Stellenbouch University, Sør-Afrika

Musikhögskolan Ingesund, Sverige