Beskrivelse

Mengdetrening er veien til suksess. Elever bør lese minst 5 nye stykker i uken. Det sikrer at alle elever knekker notekoden.
Du kan skrive stykkene selv, eller laste ned disse bøkene med 10 melodier i hver.
Sjekk også samspillbøkene.

I alle bøkene finner du en-stemte melodier i omfanget lille f til G1.